Настава страног језика науке и струке:

изазови у друштвено-хуманистичким наукама

Опис пројекта

Пројекат Настава страног језика науке и струке: изазови у друштвено-хуманистичким наукама осмишљен је како би се испитали практични и теоријски изазови које настава страног језика науке и струке носи са собом у контексту друштвено-хуманистичких наука. Страни језици науке и струке који би били обухваћени пројектом су енглески, француски, латински, старогрчки и савремени грчки језик који се изучавају на филолошким и нематичним департманима Филозофског факултета, а предају их наставници Центра за стране језике.

Сврха пројекта

Сврха пројекта је да се испитају изазови које настава страног језика науке и струке носи у друштвено-хуманистичким наукама у циљу унапређења будућег професионалног живота студената, учења страног језика науке и струке за потребе извођења наставе стручних предмета на страном језику као и теоријског и практичног овладавања страним језиком науке и струке за потребе превођења у оквиру струке и професије.

Циљ пројекта

Испитати и анализирати теоријске основе и могућности имплементације наставе страног језика науке и струке у друштвено-хуманистичким наукама на Филозофском факултету у Нишу, учења страног језика науке и струке за потребе извођења наставе стручних предмета на страном језику као и теоријског и практичног овладавања страним језиком науке и струке за потребе превођења у оквиру струке и професије.

Специфични циљеви пројекти

1. Могућност имплементације наставе страног језика науке и струке у друштвено-хуманистичким наукама на Филозофском факултету у Нишу у постојеће силабусе курсева страних језика.

    • Анализа потреба у друштвено-хуманистичким наукама на Филозофском факултету у Нишу у вези са учењем страног језика науке и струке за примену у контексту будуће професије и за даље стручно усавршавање.

2. Учење страног језика науке и струке за потребе извођења наставе стручних предмета на страном језику (билингвална настава, CLIL - Content and Language Integrated Learning).

    • Aнализа ставова студената друштвено-хуманистичких наука на Филозофском факултету у Нишу у вези са значајем учења страног језика науке и струке за примену у контексту будуће професије и за даље стручно усавршавање.

3. Tеоријско и практично овладавањe страним језиком науке и струке за потребе превођења у оквиру струке и професије.

    • Упознавање са концептом превођења и потребним вештинама и техникама превођења са језика науке и струке и обрнуто у друштвено-хуманистичким наукама.